กฎหมายแรงงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน

[2] กฎหมายแรงงาน เรื่องที่นายจ้างและลูกจ้างจำเป็นต้องรู้

[3] กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ โดย อ.พงศ์พรรณ์

[4] สิทธิ์ลูกจ้าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสร.

[5] #กฎหมายแรงงาน เรื่อง วันลาและวันหยุด

[6] กฎหมายแรงงานฉบับใหม่เพิ่มสิทธิลูกจ้าง : #สํานักข่าวไทย #TNAMCOT

[7] #กฎหมายแรงงาน เรื่องที่นายจ้างและลูกจ้างจำเป็นต้องรู้

[8] รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

[9] พรบ.แรงงานสัมพันธ์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version