หมวดหมู่ทั่วไป > กระดานข่าวทั่วไป

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

(1/1)

STAFF:


การบรรยายพิเศษ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน 1
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

(บันทึกประวัติศาสตร์)

STAFF:
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version