Main Menu

กระทู้ล่าสุด

#1
กระดานข่าวทั่วไป / ติดต่อสอบถาม
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - กรกฎาคม 11, 2024, 12:50:54 หลังเที่ยง


บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548105662


สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 29/26 ซอยบางกระดี่ 35/1
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

กรอกแบบฟอร์มติดต่อ ออนไลน์
- http://www.multi-smart.com/contact หรือ
- https://docs.google.com/forms/d/1ys0e2I69lK5YVEtkRE_v3AROnyNU61Bjhm7ssbiwiiQ/viewform
- https://goo.gl/vUquTF

หรือ scan จาก QR Code นี้

วิธีการกรอกข้อมูลติดต่อเรา ด้วย Google Form
1. เข้า Application
2. เลือกเพิ่มเพื่อน (Add Friend)
3. เลือก Icon QR Code และทำการ Scan
4. กดเปิด (Open) เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกแบบฟอร์ม


Contact:


 
ติดต่อเรา สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท

รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม Walk Rally สันทนาการ SportDay สังสรรค์ในวาระต่างๆ โดย นักพูด วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท
โทรศัพท์: 086-606-5059, 084-296-1414
โทรสาร: 02-453-9633
Location: 13.614556,100.413472

#ติดต่อเรา สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท

+ ใบกำกับภาษี

Multi Smart Channel : สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท

Youtube Link:
Youtube.com/MultiSmart
เข้าร่วมเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
#2
วิทยากร.com - นักพูด.net / อาจารย์เสน่ห์  ศรีสุวรรณ | San...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - กรกฎาคม 11, 2024, 12:13:52 หลังเที่ยง

อาจารย์เสน่ห์  ศรีสุวรรณ
Sanae Srisuwan
Formerly Asia Pacific Training Advisor - Esso(Thailand) Public Company Limited
Currently Speaker/Trainer/Facilitator/TV Moderator/Radio Talk
                   
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การพูด :     
+    อดีตรองประธานชมรมวาทศิลป์และมนุษยสัมพันธ์      สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+  อดีตนักโต้วาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+    อดีตอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต
+  อดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคคล
+  อดีตวิทยากรรายการ "ทีวีวาทีช่อง 9  อสมท." " สภาโจ๊ก- TITV" " ทอล์คโซนซีเนรามา ช่อง 5"  "คารมคมคิด ช่อง 5" "เทศนาวาที ช่อง 11" "พูดกันสนั่นเมือง ช่อง 5" "เต็มจอ ช่อง 9" ฯลฯ                             
+    อดีตพิธีกรรายการ "บันเทิงมื้อเที่ยง"  ช่อง 5
+  อดีตนักจัดรายการวิทยุ "ลูกทุ่งเวทีไทย 90 FM", "94 แรงเทียน", "ประมาณว่า 97 FM"

ประสบการณ์การทำงาน : 34 ปีกับบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านงานในระดับผู้บริหารหลายตำแหน่ง อาทิ
+  หัวหน้าศูนย์อบรมฝ่ายขายาชน)
+  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ย) จำกัด (มหาชน)
+  ผู้จัดการฝ่ายขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง          ด (มหาชน)
+  ผู้จัดการขายปลีกผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
+  ที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Advisor) ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
+    ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม (Training Advisor) ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบัน  :   
+  วิทยากรฝึกอบรมและบรรยายพิเศษของบริษัท หน่วยงานเอกชน และราชการ
+  วิทยากรรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น "Money Talk Weekly" ทาง Money Channel True Visions,  "Money Talk" ทาง TNN2 True Visions, "เรื่องเล่าชาวบ้าน" ทางช่อง 5 ดิจิตอลทีวีหมายเลข 1
+    วิทยากรรายวิทยุ "Talk Show Society" FM 98.5 Spring Radio. ทุกวันจันทร์ เวลา 21:30-23:00 น. 
+  ผลงาน Talkshow หลายรายการ เช่น "ทอล์คทะเล้น"  "ฮิวเมอร์ทอล์ค" "ความรักของพ่อ" "Mission Impossible Talk – MIT" ฯลฯ     
+    นักเขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น "ฮัลโหลโกอินเตอร์"  "พูดดีมีกำไร"  "ทีเด็ดเกร็ดการพูด"  "ผงชูรสการพูด" " Talkshow Unseen" คอลัมนิสต์ "SME.TV"
                     
การอบรมและดูงาน
+    อบรมหลักสูตร "Train the Trainer" ณ ประเทศเปอร์โตริโก
+  อบรมหลักสูตร " Training  Development" ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
+  อบรมหลักสูตร "Adventure for Management" ณ ประเทศสิงคโปร์
+  อบรมหลักสูตร "Effective Management"  ณ ประเทศสิงคโปร์
+  อบรมหลักสูตร "Leading the Multicultural Teams" ณ ประเทศมาเลเซีย
+  อบรมหลักสูตร "Advanced Negotiation Skills" ณ ประเทศมาเลเซีย
+  อบรมหลักสูตร " Professional Selling Skills" ณ ประเทศสิงคโปร์
+  อบรมหลักสูตร " Benefit Selling Skills" ณ ประเทศไทย
+  อบรมหลักสูตร "Beyond Customer's Expectation Service" ณ ประเทศไทย
+  อบรมหลักสูตร "Advanced Emergency Response Workshop" ณ ประเทศสิงคโปร์
+  ดูงานด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ณ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอิตาลี
+    ดูงานด้านการดำเนินการร้านสะดวกซื้อ (C-STORE) ณ ประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ

หัวข้อบรรยายและหลักสูตรเชี่ยวชาญพิเศษ:
•  เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)
•  ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน (Public Speaking)
•  การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation)
•  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
•  ภาวะผู้นำ (Leadership)
•  จิตวิทยาการบริหารงานยุคใหม่ (Modern Management Psychology)
•  ศิลปะการบังคับบัญชา (The Art of Supervision)
•  บทบาทการเป็นผู้จัดการ (Role of Manager)
•  ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน (Rethinking for Success at Work)
•  การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
•  จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (Motivation Psychology)
•  พลังการเปลี่ยนแปลง (The Power of Change)
•  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก( Pro-active Change Management)
•  การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Analysis and Decision Making)
•  การบริเวลาและจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and Prioritization)
•  การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
•  ทักษะการขายแบบมืออาชีพ (Professional Selling Skills)
•  กระบวนการการขายแบบมืออาชีพ (Professional Sales Process)
•  ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills)
•  แนวคิดการตลาดยุคใหม่ (Marketing Breakthrough)
•  การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย (Sales Distribution Channel Development)
•  การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
•  การคิดเชิงตรรกะเพื่อการสื่อสารเชิงตรรกะ (Logical Thinking to Logical Communication)
•  หลักการธรรมภิบาล (Corporate Governance)
•  การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ (Strategic Public Relations)
•  การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)
•  แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
•  ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety at Work)
ฯลฯ

Updated: Mar.2017-------www.facebook.com/MultiSmart
www.twitter.com/MultiSmart [@MultiSmart]
#3
กระดานข่าวทั่วไป / ต่อ: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ธันวาคม 07, 2023, 10:15:40 ก่อนเที่ยง
66/12/05 ต่อโดเมนเนม www.hrd.in.th
#4
กฎหมายแรงงาน / หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ตุลาคม 07, 2022, 02:19:16 หลังเที่ยง


⚖ Update กฎหมายแรงงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ 💯
📍 พบกับหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
👉 มาเรียนรู้หลักการ Update!! กฎหมายแรงงานและคดีแรงงานใหม่ที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรรู้ ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
🔹 รู้กฎหมายแรงงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายแรงงาน : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
การบริหารงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน : ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหาร
🔹 การจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารการจ้างงาน
        - บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
🔹 กรณีศึกษาจริงทั้งในกรณีทั่วไป และในกรณีที่เป็นคดีความ
        - ข้อสังเกต และข้อพึงระวังในการจัดทำเอกสารการจ้างงานในยุคที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
_______________________
📆  พุธ 16 พฤศจิกายน 2565
🕐  09.00 -16.00 น.
💻  Live online : Zoom
💵  ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 4,800 บาท
---------------------------------------
🌍  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3QnlSCy
📩  ลงทะเบียนสมัคร คลิก : https://bit.ly/3AU7vzR
🌟  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
✅  Line : @strategiccenter หรือ  https://lin.ee/mr14nPX
📞  085-485-8825

#กฏหมายแรงงาน #หลักสูตรผู้บริหาร #หลักสูตรหัวหน้างาน #คดีแรงงาน #กฏหมายแรงงานต่อองค์กร #การบริหาธุรกิจ #แนวทางการบริหาร #การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #การจัดทำเอกสารการจ้างงาน #อบรมผู้บริหาร #อบรมหัวหน้างาน #สัมมนาผู้บริหาร #พัฒนาบุคคล #พัฒนาองค์กร #Strategiccenter #SBDC #ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุร
#5
กระดานข่าวทั่วไป / บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสต...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ตุลาคม 04, 2022, 11:19:02 ก่อนเที่ยง
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location

#6
กระดานข่าวทั่วไป / ต่อ: Upgrade SMF to SimplePort...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - พฤษภาคม 24, 2022, 12:15:39 หลังเที่ยง
SMF 2.1.2 © 2022, Simple Machines
24/05/2022
#7
กระดานข่าวทั่วไป / ต่อ: Upgrade SMF to SimplePort...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มีนาคม 23, 2022, 09:58:54 ก่อนเที่ยง
#8
กระดานข่าวทั่วไป / Upgrade to SMF 2.1.1 © 2022
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มีนาคม 23, 2022, 09:57:56 ก่อนเที่ยง
SMF 2.1.1 © 2022, Simple Machines
23/03/2022
#9
กฎหมายแรงงาน / ฎีกา InTrend ep.61 ปลอมลายมือช...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มีนาคม 18, 2022, 11:47:50 ก่อนเที่ยง
ฎีกา InTrend ep.61
ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัตรในสำเนาบัตรประชาชนเป็นความผิดฐานใด


ฎีกา InTrend ep.61 ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัตรในสำเนาบัตรประชาชนเป็นความผิดฐานใด

The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

Guest Host :  สรวิศ  ลิมปรังษี

ที่ปรึกษา :  อัครพันธ์ สัปปพันธ์, อรวรานันท์  ธนาพันธ์วรากุล
 
Show Creator : นันทวัลย์  นุชนนทรี, ศณิฏา  จารุภุมมิก
Episode Producer & Editor  : ศณิฏา  จารุภุมมิก, ปนัสยา ชื่นอุระ
Sound Designer & Engineer : กฤตภาส  ทองแจ้ง, กิติชัย โล่สุวรรณ
Coordinator & Admin : สุภาวัชร์  ดลมินทร์, โสรัตน์  ไวศยดำรง
Art Director  : สุภาวัชร์  ดลมินทร์, ปันจารีณ์ สุวรรณโภชน์ ทศพร  ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster  : ผุสชา  เรืองกูล, วชิระ  โรจน์สุธีวัฒน์

     การปลอมเอกสารเป็นความผิดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อมีผู้ที่ต้องการทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเอกสารที่ทำขึ้นหรือเอาไปใช้นั้นเป็นเอกสารที่ทำโดยบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ทำเอกสารนั้นจริง แต่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสารนั้นมีหลายลักษณะและมีบทลงโทษที่แตกต่างกัน ปัญหาที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้จะเป็นกรณีที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อของเจ้าของบัตรลงในสำเนาบัตรประชาชนว่าจะถือเป็นความผิดฐานใด

     นายหนึ่งต้องการนำเอกสารไปใช้แสดงว่านายสองที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของตนมอบอำนาจให้นายหนึ่งลงชื่อกู้ยืมเงินจากนายสามแทนตัวนายสอง เพื่อให้นายสองมีฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับนายหนึ่ง นายหนึ่งจึงได้ทำหนังสือมอบอำนาจแล้วลงลายมือชื่อของนายสองไว้ และทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายสองโดยถ่ายเอกสารจากสำเนาเดิมที่นายหนึ่งมีอยู่แล้วลงลายมือชื่อของนายสองไว้ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวแล้วนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นกับนายสามจนนายสามตกลงยอมให้นายหนึ่งกู้ยืมเงินไปจำนวน 200,000 บาท

     ต่อมานายสามทราบว่านายสองไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายหนึ่งไปกู้ยืมเงิน นายสามจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการได้ฟ้องนายหนึ่งต่อศาล

     การกระทำของนายหนึ่งที่นำเอกสารการมอบอำนาจไปแสดงต่อนายสามเพื่อให้นายสามหลงเชื่อว่านายสองมอบอำนาจให้นายหนึ่งไปทำสัญญากู้ยืมเงินนั้นย่อมถือว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จจนทำให้นายสามหลงเชื่อและทำให้นายหนึ่งได้ทรัพย์สินไปจากนายสามย่อมถือว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกงอยู่ในตัวเอง

     แต่ปัญหาที่จะนำมากล่าวถึงในตอนนี้คงเป็นในส่วนของการปลอมเอกสารที่นายหนึ่งทำขึ้น การที่นายหนึ่งทำหนังสือมอบอำนาจปลอมและทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายสองขึ้นแล้วลงลายมือชื่อของนายสองไว้โดยที่นายสองไม่ได้รู้เห็นย่อมเป็นการกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร แต่ประเด็นสำคัญคงเป็นว่าว่าการปลอมเอกสารนี้จะถือว่าถึงขนาดเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือไม่

     จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายสองในกรณีนี้ นายหนึ่งได้มาจากการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่นายหนึ่งมีอยู่แล้ว นายหนึ่งไม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนที่เป็นข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่างใด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวจึงเป็นสำเนาเอกสารที่แท้จริง

     การปลอมเอกสารของนายหนึ่งเป็นการปลอมเฉพาะในส่วนลายมือชื่อของนายสองเท่านั้น การปลอมเฉพาะส่วนนี้จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการ และการที่นายหนึ่งนำเอกสารนี้ไปใช้ก็เป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นการใช้เอกสารราชการปลอมด้วย อันจะทำให้โทษที่นายหนึ่งจะต้องรับน้อยลงกว่าการที่จะต้องรับผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม

     กรณีที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อของเจ้าของบัตรลงในสำเนาบัตรประชาชนว่าจึงถือเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรกเท่านั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการตามมาตรา 265
         
                                                                       (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 460/2563)
#10
กฎหมายแรงงาน / พันธกิจของศาลยุติธรรมภายใต้พระ...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มีนาคม 18, 2022, 10:38:49 ก่อนเที่ยง
พันธกิจของศาลยุติธรรมภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
และพระธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ


Credit: COJ CHANNEL (สื่อศาล)
ศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
www.coj.go.th
"ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม"