HRD Community

หมวดกฎหมาย | ระเบียบปฏิบัติ => กฎหมายแรงงาน => หัวข้อที่ตั้งโดย: STAFF เมื่อ มกราคม 29, 2018, 02:28:29 หลังเที่ยง

ชื่อ: สิทธิ์ลูกจ้าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสร.
โดย: STAFF เมื่อ มกราคม 29, 2018, 02:28:29 หลังเที่ยง
https://youtu.be/Xd4-zOa5ZlE

สิทธิ์ลูกจ้าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
คุณอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ให้สัมภาษณ์ในรายการ"สนามข่าว 101" ออกอากาศวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต และ คุณนันทิญา จิตตโสภาวดี


Credit: FM 101 Talk
Published on Aug 15, 2017