ข่าว:

การจัดการฝึกอบรม การบริหารงานฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม นักฝึกอบรม ความต้องการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม ฝึกอบรมฟรี ฝึกอบรมบัญชี ฝึกอบรมวิชาชีพ ฝึกอาชีพ อบรมวิชาชีพ หลักสูตรอบรม ธรรมนิติ แผนการอบรม  โครงการอบรม

Main Menu
Menu

General Statistics - STAFF

Total time spent Online
1 วัน 7 ชั่วโมงและ 50 นาที
Total Posts
85 posts
Total Topics started
54 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 1 posts (1%)
  12 am
 • 1 posts (1%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 1 posts (1%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 2 posts (2%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 2 posts (2%)
  9 am
 • 4 posts (5%)
  10 am
 • 3 posts (4%)
  11 am
 • 7 posts (8%)
  12 pm
 • 11 posts (13%)
  1 pm
 • 20 posts (24%)
  2 pm
 • 3 posts (4%)
  3 pm
 • 7 posts (8%)
  4 pm
 • 7 posts (8%)
  5 pm
 • 3 posts (4%)
  6 pm
 • 2 posts (2%)
  7 pm
 • 1 posts (1%)
  8 pm
 • 7 posts (8%)
  9 pm
 • 2 posts (2%)
  10 pm
 • 1 posts (1%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

กระดานข่าวทั่วไป
63 posts of the member's 85 posts (74.12%)
63
กฎหมายแรงงาน
16 posts of the member's 85 posts (18.82%)
16
งาน HRD. HRM.
3 posts of the member's 85 posts (3.53%)
3
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์
2 posts of the member's 85 posts (2.35%)
2
วิทยากร.com - นักพูด.net
1 posts of the member's 85 posts (1.18%)
1

Most popular Boards by Activity

งาน HRD. HRM.
3 posts of the board's 3 posts (100.00%)
100.00%
วิทยากร.com - นักพูด.net
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%
กระดานข่าวทั่วไป
63 posts of the board's 69 posts (91.30%)
91.30%
กฎหมายแรงงาน
16 posts of the board's 18 posts (88.89%)
88.89%