Main Menu

กระทู้ล่าสุด

#1
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ / Exemplary Сasual Dating - Veri...
กระทู้ล่าสุด โดย ptp_mana - กุมภาพันธ์ 11, 2024, 04:14:01 ก่อนเที่ยง
Break free from traditional dating norms and embrace the best in casual connections.
Live Women
Unsurpassed Сasual Dating
#2
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ / Optimal Сasual Dating - Real-l...
กระทู้ล่าสุด โดย ptp_mana - กุมภาพันธ์ 11, 2024, 03:13:26 ก่อนเที่ยง
Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site!
Verified Maidens
Optimal Сasual Dating
#3
กระดานข่าวทั่วไป / ต่อ: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ธันวาคม 07, 2023, 10:15:40 ก่อนเที่ยง
66/12/05 ต่อโดเมนเนม www.hrd.in.th
#4
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ / ต่อ: ขนส่ง PTP รถรับจ้าง รถส่ง...
กระทู้ล่าสุด โดย ptp_mana - มิถุนายน 19, 2023, 03:37:29 หลังเที่ยง
ขนส่ง PTP รถรับจ้าง รถส่งสินค้า
0992598999
0805959590
027281948
027281949
0939955529
0946596663
0939955536
https://www.transportmove.com
https://www.facebook.com/ptp.mana
https://line.me/ti/p/dVwauy-MMv

#5
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ / ขนส่ง PTP รถรับจ้าง รถส่งสินค้...
กระทู้ล่าสุด โดย ptp_mana - กุมภาพันธ์ 20, 2023, 12:26:02 หลังเที่ยง
ขนส่ง PTP รถรับจ้าง รถส่งสินค้า
0992598999
0805959590
027281948
027281949
0939955529
0946596663
0939955536
https://www.transportmove.com
https://www.facebook.com/ptp.mana
https://line.me/ti/p/dVwauy-MMv

#6
กฎหมายแรงงาน / หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ตุลาคม 07, 2022, 02:19:16 หลังเที่ยง


⚖ Update กฎหมายแรงงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ 💯
📍 พบกับหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
👉 มาเรียนรู้หลักการ Update!! กฎหมายแรงงานและคดีแรงงานใหม่ที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรรู้ ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
🔹 รู้กฎหมายแรงงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายแรงงาน : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
การบริหารงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน : ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหาร
🔹 การจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารการจ้างงาน
        - บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
🔹 กรณีศึกษาจริงทั้งในกรณีทั่วไป และในกรณีที่เป็นคดีความ
        - ข้อสังเกต และข้อพึงระวังในการจัดทำเอกสารการจ้างงานในยุคที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
_______________________
📆  พุธ 16 พฤศจิกายน 2565
🕐  09.00 -16.00 น.
💻  Live online : Zoom
💵  ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 4,800 บาท
---------------------------------------
🌍  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3QnlSCy
📩  ลงทะเบียนสมัคร คลิก : https://bit.ly/3AU7vzR
🌟  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
✅  Line : @strategiccenter หรือ  https://lin.ee/mr14nPX
📞  085-485-8825

#กฏหมายแรงงาน #หลักสูตรผู้บริหาร #หลักสูตรหัวหน้างาน #คดีแรงงาน #กฏหมายแรงงานต่อองค์กร #การบริหาธุรกิจ #แนวทางการบริหาร #การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #การจัดทำเอกสารการจ้างงาน #อบรมผู้บริหาร #อบรมหัวหน้างาน #สัมมนาผู้บริหาร #พัฒนาบุคคล #พัฒนาองค์กร #Strategiccenter #SBDC #ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุร
#7
กระดานข่าวทั่วไป / บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสต...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ตุลาคม 04, 2022, 11:19:02 ก่อนเที่ยง
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location

#8
กระดานข่าวทั่วไป / ต่อ: Upgrade SMF to SimplePort...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - พฤษภาคม 24, 2022, 12:15:39 หลังเที่ยง
SMF 2.1.2 © 2022, Simple Machines
24/05/2022
#9
กระดานข่าวทั่วไป / ต่อ: Upgrade SMF to SimplePort...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มีนาคม 23, 2022, 09:58:54 ก่อนเที่ยง
#10
กระดานข่าวทั่วไป / Upgrade to SMF 2.1.1 © 2022
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มีนาคม 23, 2022, 09:57:56 ก่อนเที่ยง
SMF 2.1.1 © 2022, Simple Machines
23/03/2022