Main Menu

กระทู้ล่าสุด

#21
กระดานข่าวทั่วไป / (แฟ้มภาพ) นวัตกรรมการพัฒนาทรัพ...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มีนาคม 15, 2022, 02:06:01 หลังเที่ยงการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 18 - 19 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ" (Innovation of Development Administration for Overcoming The National Crisis) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 12 สาขา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563
1. คณะการจัดการการท่องเที่ยว ในหัวข้อ "Tourism and Hospitality Innovation"
2. คณะสถิติประยุกต์ ในหัวข้อ "นวัตกรรการจับทุจริตด้วยวิทยาการข้อมูล"
3. คณะพัฒนาเศรษฐกิจ ในหัวข้อ "นวัตกรรมทางเศรษฐศาสาตร์เพื่อฝ่าวิกฤตประเทศ"
4. คณะการบริหารการพัฒนาสังคม ในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษาและความยากจน"
5. คณะนิติศาสตร์ ในหัวข้อ "นวัตกรรมทางกฎหมาย : ทิศทางที่ต้องตัดสินใจ"
6. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน"

วันที่ 19 สิงหาคม 2563
1. คณะภาษาและการสื่อสาร ในหัวข้อ "บทบาทของภาษากับการฝ่าวิกฤตประเทศ"
2. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ในหัวข้อ "การสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขวิกฤตของชาติ"
3. วิทยาลัยนานาชาติ ในหัวข้อ "Management for innovation of developement admisnitration for overcoming the national crisis"
4. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อ "นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ"
5. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"
6. คณะบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ "นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศไทย"
#22
กระดานข่าวทั่วไป / SMF 2.0.19 : ยินดีต้อนรับสู่กร...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มกราคม 18, 2022, 09:12:19 หลังเที่ยง
Update to
SMF 2.0.19
https://www.simplemachines.org/community/
18/01/2565
#23
กระดานข่าวทั่วไป / ดิจิทัลเทรนด์ 2021 เทรนด์การตล...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ธันวาคม 21, 2020, 01:02:00 หลังเที่ยง
#TheSecretSauce #TheStandardPodcast #TheStandardCo
ดิจิทัลเทรนด์ 2021 เทรนด์การตลาดโลกใหม่ที่ยังไม่มีใครเขียน! ตอนที่ 1| Executive Espresso EP.162

โลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตลอดกาล ผู้ประกอบการควรปรับตัวและรับมืออย่างไร อัปเดตเทรนด์การตลาดปี 2021 กับอรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group ในรายการ The Secret Sauce:  Executive Espresso
#24
กระดานข่าวทั่วไป / 2021ปีทอง Value Stock By Money...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ธันวาคม 21, 2020, 12:58:44 หลังเที่ยง
2021ปีทอง Value Stock
By Money Chat Thailand

(เทป02/12/63)
#25
กระดานข่าวทั่วไป / HR Talk: แผนในการบริหารทรัพยาก...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ธันวาคม 21, 2020, 12:54:57 หลังเที่ยง
HR Talk: แผนในการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีแผนอะไรบ้าง
By Prakal Pantapalangkura Jul 29, 2019

ในการวางแผนสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรนั้น อย่างน้อยๆ เราจะต้องมีแผนในงานด้านไหนบ้าง และในการวางแผนนั้นจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ลองมาหาคำตอบใน vdo นี้ดูนะครับ
#26
กระดานข่าวทั่วไป / HRD กับแนวคิดการพัฒนาบุคลากร โ...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ธันวาคม 21, 2020, 12:49:54 หลังเที่ยง
HRD กับแนวคิดการพัฒนาบุคลากร
โดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต Dec 9, 2019
HR Companion Podcast   


อีกหนึ่ง Podcast ที่นำเสนอหลากหลายเรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ที่จะช่วยเติมความรู้ เสริมมุมมองและปรุงความสำเร็จในการทำงาน HR ของคุณในโลกธุรกิจ 4.0 ที่ HR ต้องปรับตัวเป็น HR 4.0 ให้เท่าทัน
#27
กระดานข่าวทั่วไป / พื้นฐาน HRD การพัฒนาทรัพยากรมน...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - ธันวาคม 21, 2020, 12:45:24 หลังเที่ยง
HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Cr.  Au Uii
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึงในวิชาเรียน
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.
#28
กระดานข่าวทั่วไป / e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - พฤษภาคม 14, 2019, 11:53:33 ก่อนเที่ยง
e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์นำส่งงบการเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

Click Link: http://efiling.dbd.go.th/
#29
งาน HRD. HRM. / ประกาศรับสมัครงานฟรี
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มกราคม 14, 2019, 06:18:45 หลังเที่ยง
ประกาศรับสมัครงานฟรี
   เว็บไซต์ www.hrd.in.th ให้บริการประกาศรับสมัครงานฟรี 
โปรดส่งข้อมูลดังนี้..
   1.   ชื่อองค์กร บริษัท สถานประกอบการ
   2.   ประเภทขององค์กร / กิจการ / สินค้า / การให้บริการ
   3.   ที่ตั้งองค์กร / สถานที่ทำงาน
   4.   เบอร์โทรศัพท์ผู้ประกาศ / ผู้รับสมัคร / Line id / E-mail / Website
   5.   ชื่อผู้ที่ติดต่อสอบถามได้โดยตรง
   6.   ตำแหน่งงานที่รับสมัคร พร้อมคุณสมบัติ
#30
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ / บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮส...
กระทู้ล่าสุด โดย STAFF - มิถุนายน 06, 2018, 09:57:13 หลังเที่ยง

บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location