กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
31
กระดานข่าวทั่วไป / Human Resource Development in Thailand. - HRD.
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ กรกฎาคม 08, 2010, 05:31:33 PM »
Human Resource Development in Thailand. (HRD.)
วันนี้ ปรับปรุงเว็บไซต์นิดหน่อย ลองใช้ดูนะครับ
Powered by SMF 2.0 RC3
33
กระดานข่าวทั่วไป / ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน ประวัติและผลงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ กรกฎาคม 06, 2010, 01:57:33 AM »


ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000799806454

ประวัติ  ดร.  โสภณ  ภูเก้าล้วน
Dr. Sopone  Phukowluan , Ph.D

ข้อมูล ส่วนบุคคล

วันเดือนปีเกิด          :     9  มกราคม  2488
สถานที่เกิด              :    กระบี่ , ประเทศไทย
สถานภาพ                :    สมรส , บุตร  4  คน
ภูมิลำเนา                  :    16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่     อำเภอเมือง  กระบี่  81000  ประเทศไทย                                          
สถาน ที่ติดต่อ          :     16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่       อำเภอเมือง   กระบี่   81000  ประเทศ ไทย        

การศึกษา
ปริญญาตรี  กศ.บ. – วิทยาลัยการศึกษาบางแสน
ปริญญาโท  MA - SOCIAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  TEXAS,  AUSTIN, TEXAS, U.S.A.
ปริญญาโท  MA - EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF   COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ed. D. - EDUCATIONAL  ADMINISTRATION, UNIVERSITY  OF  COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ph.D. - MANAGEMENT   PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  MENNESOTA , MENNEAPOLIS ,  MENNESOTA , U.S.A.  

ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม  กองทัพอากาศสหรัฐ ( 8  ปี )
หัวหน้าแผนกพัฒนาพนักงาน  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย ( 3  ปี )
ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (3  ปี )    
ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ (ทรัพยากรบุคคล)  บริษัทโรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี ( 5  ปี )
กรรมการบริหาร(ทรัพยากร บุคคลและสำนักงาน)บริษัทเจริญศรีคอมเพล็กซ์  จำกัด (3  ปี )
กรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย  ออฟ  มี เดีย จำกัด (มหาชน)( 3  ปี )
ผู้อำนวยการบริหาร  และ พัฒนาบุคคล บริษัท  ซัมมิทโอโตอินดัสตรีส์กรู๊ฟ  จำกัด ( 2  ปี )
ที่ปรึกษา  บริษัท  มอนซานโต้  ไทย แลนด์  จำกัด  (3  ปี )
บริษัท  เซนโซ่  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (5  ปี)  
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จำกัด (มหาชน) (3ปี)                                  
บริษัท  แอ๊ดด้า  (ประเทศไทย)  จำกัด  ( 3  ปี )                                  
บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จำกัด ( 4  ปี )
บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  จำกัด  (4  ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ ประจำวิชา  จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร
อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา  บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง  จำกัด
ที่ปรึกษา  บริษัทเวิร์คพอยส์  เอนเทอร์เทนเมนท์  จำกัด (มหาชน)
35
กระดานข่าวทั่วไป / รับตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาภาษีอากร
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ เมษายน 21, 2010, 03:41:30 PM »
สำนักบัญชี

* รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษีอากร ประกันสังคม
* วางระบบด้านบัญชีและภาษีอากร
* รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้านค้า
* รับตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาภาษีอากร

ติดต่อ คุณปรัชศดาพร
Tel. 085-150-8232, 086-092-6038
36

Photo: http://www.manager.co.th

กว่า 30 ปีแห่งการต่อสู้ สู่ปริญญาชีวิต “ยายไฮ ขันจันทา
 -> http://bit.ly/9nt82z
37
ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองธานี และบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์นโยบายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร"

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันแรก  - ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์
          - ภาพรวมและแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
          - การกำหนดประเด็นกลยุทธ์หรือนโยบายธุรกิจระดับองค์กร
          - การวิเคราะห์นโยบายธุรกิจระดับองค์กร
วันที่สอง  - การนำประเด็นกลยุทธ์หรือนโยบายธุรกิจระดับองค์กรมากำหนดเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน
             - การค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ
             - การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการนำไปใช้จริง
             - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข้งขันที่แท้จริง

กำหนดการและสถานที่
             - กำหนดการจัดอบรม  วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2553
             - สถานที่     ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี

วิทยากร/ที่ปรึกษา
             -อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร-จัดการทรัพยากรมนุษย์
             -คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วุฒิบัติ
ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด จะได้รับวุฒิบัติรับรองการเข้ารับการอบรมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณภาวนา สายชู โทร. 081-8269304
38
กระดานข่าวทั่วไป / www.ฝึกอบรม.com
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 03:43:58 AM »
Tags: การจัดการฝึกอบรม การบริหารงานฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม นักฝึกอบรม ความต้องการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม ฝึกอบรมฟรี ฝึกอบรมบัญชี ฝึกอบรมวิชาชีพ ฝึกอาชีพ อบรมวิชาชีพ หลักสูตรอบรม ธรรมนิติ แผนการอบรม  โครงการอบรม

www.ฝึกอบรม.com
39
กระดานข่าวทั่วไป / รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร | In House Training
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2009, 03:16:27 PM »


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร | In House Training
หลากหลายหลักสูตร ตามความจำเป็นขององค์กรชั้นนำ เช่น
ด้านการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการขายการตลาด ด้านการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม
+ www.trainingsmart.net + www.multi-smart.co.th + www.multi-smart.com +
+ www.training-th.com + www.trainerthai.com +
40
กระดานข่าวทั่วไป / หลักสูตรฝึกอบรม Mini HRM
« กระทู้ล่าสุด โดย Snoopy เมื่อ ตุลาคม 14, 2009, 03:32:54 PM »
หลักสูตรฝึกอบรม Mini HRM

รายละเอียด :

    MINI HRM

    หัวข้อที่ใช้ในการอบรม

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย HR
    บทบาทของ HR ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้
    โหงวเฮ้งกับงาน HR
    กลยุทธ์การสร้างคุณค่าให้ HR
    การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management )
    Balance Scorecard and KPI
    กลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก และรักษาคนดี และเก่งให้อยู่กับองค์กรในภาวะวิกฤต
    การนำ Competency -based HRM ไปปรับใช้ในองค์กร
    ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System - PMS)
    เทคนิคการแนะนำ การสอนงาน และ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Effective Coaching & Feedback)
    กลยุทธ์การสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผล (Compensation Administration)
    บทบาท HR ในยุคการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    กฎหมายคุ้มครองแรงงานในการบริหารงาน และ คน
    การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ( Supervisory Skill Development )
    การทำ HR Clinic
    *** ศึกษาดูงานในประเทศกับองค์กรชั้นนำ จำนวน 3 แห่ง***

    --------------------------------------------------------------------------------

    วิทยากร

    ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    อาจารย์พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ดร.นิตินัย ตันพานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
    ดร.จิราพร ช้อนสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
    ดร ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
    ดร ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป
    ดร.สมชัย วรานุ***ลรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
    ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    คุณธานินทร์ สุวงศ์วาร นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2550
    คุณไชยนนท์ เตยะราชกุล ที่ปรึกษาทางด้านโหวงเฮ้ง
    คุณภัทรพงษ์ พรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด(มหาชน)
    คุณประสิทธิ์ องอาจตระ***ล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย
    **วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

    --------------------------------------------------------------------------------

    ระยะเวลาในการอบรม


    ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ 87 ชั่วโมง
    ศึกษาดูงาน 18 ชั่วโมง

    --------------------------------------------------------------------------------

    กำหนดการจัดอบรม

    ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2552 - 16 มกราคม 2553

    --------------------------------------------------------------------------------

    สถานที่จัดอบรม

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : สถานที่ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน (กาญจนบุรี)
    ฝึกอบรม และปฎิบัติ : ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

    --------------------------------------------------------------------------------

    จำนวนผู้เข้าอบรม

    จำนวน 40 คน

    --------------------------------------------------------------------------------

    ค่าสมัครเข้าอบรม

    คนละ 32,000 บาท
    ลด 10% เหลือ 28,800 บาท
    และถ้าจากบริษัทส่งมา สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%
    *** สมัครก่อนและชำระค่าลงทะเบียนช่วง เดือนสิงหาคม รับส่วนลดทันที 10 %

    --------------------------------------------------------------------------------

    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความสามารถ ให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์
    ช่วยให้ระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แต่ละองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    เป็นตัวผลักดันให้บุคลากรทำงานอย่างมีระบบมากขึ้น
    สร้างบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
    เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับการอบรมและในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง

    --------------------------------------------------------------------------------

    ขั้นตอนการสมัครอบรม
    1.สมัครผ่านศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร
    พร้อมโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศูนย์วิทยบริการ) "
    เลขที่บัญชี 158-2-07095-7 จำนวนเงินตามที่แจ้งในใบสมัคร พร้อมส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการชำระเงินไปที่ โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2432 หรือ 02 579 8662

    2.สมัครด้วยตนเอง
    พร้อมชำระ เงินสด จำนวนเงินตามที่แจ้งในใบสมัคร
    ศูนย์วิทยบริการ มหาวืทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 ชั้น 5
    เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจัตร กรุงเทพ 10900


ค่าใช้จ่าย : 32,000 บาท

download ใบสมัคร : http://aster.spu.ac.th/file/user/113/113/upload/public/MiniHRM4.doc
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6