แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - STAFF

หน้า: 1 [2] 3
16
All About Talk : พาหัวใจไปหัวเราะครั้งแรกของเมืองไทยกับการรวมตัวสุดยอดนักพูดระดับประเทศ

พบกับ
อ.จตุพล ชมภูนิช, รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์, ดร.อภิชาติ ดำดี, รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา,  อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ, อ.ถาวร โชติชื่น, อ.พนม ปีย์เจริญ, อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์, ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล,  ดร.ผาณิต กันตามระ, ดร.โอภาส กิจกำแหง, อ.กรรณิกา ธรรมเกษร, อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ, อ.สมชาย หนองฮี

สนุกสนานกับ
ยอวาที ญัตติ “เมืองไทย ณ บัด Now!”
แซววาที ญัตติ “สื่อไทยใครว่าแน่เป็นสื่อแท้หรือสื่อเทียม”

ทอล์คโชว์   
- “All about talk”
- “ครอบครัวไทยโซไซตี้”
- “สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต” และ
- “วัยรุ่นไทยยังไงก็... ชิมิ ชิมิ”

พาหัวใจ... ไปหัวเราะได้พร้อมกัน
วันที่ 1 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัตรราคา 500 / 1,000 / 1,500 และ 2,000 บาท

สร้างสรรค์โดย บริษัท พิมพัฒน์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด


17
การจัดอบรมภายใน (in-house training)
สนใจจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (IN HOUSE Training)
การบริหารจัดการ การขาย การบริการ ฯลฯ
เรามีหลักสูตร และสุดยอดวิทยากรคุณภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม...
- http://multi-smart.com/modules.php?name=News&new_topic=4


18
กระดานข่าวทั่วไป / Supermodels Splash!
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 11:00:34 PM »

19

20
กระดานข่าวทั่วไป / เพลง เด็กน้อยตามรอยพ่อ...
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 09:25:42 PM »


เพลงแปลงชุดค่ายวิถีชีวิต คำร้องโดย สุเมธ พรหมรักษา ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย
ประกอบกิจกรรมการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมดอยรายปลายฟ้า จังหวัดเชียงราย

23
นักฝึกอบรมมืออาชีพ
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะ
 2 - 3 ธันวาคม 2553
Link: http://multi-smart.com/forums/index.php?topic=1175.0

24
กระดานข่าวทั่วไป / STRATEGIC PLANNING SEMINAR | TMA.
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 04:06:13 PM »
STRATEGIC PLANNING SEMINAR  | TMA.
โดยกลุ่ม Corporate Performance Management Group (CPMG)

วัน: 25 สิงหาคม 2553
เวลา: 13.00 - 17.00 น.
สถานที่: ห้องบอลรูม 1 โรงแรมคอนราด
ราคา: ท่านละ 5,000 บาท (สำหรับสมาชิก TMA), 6,000 บาท (สำหรับบุคลทั่วไป)
การติดต่อ: สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โทรง 02-319-7675 - 8

กำหนดการ

13.00 ลงทะเบียน
13.30 เปิดการสัมมนา กล่าวต้อนรับ
13.35 Trends and Business Landscape for Strategic Planning โดย คุณชาญชัย จารุวัสตร์
14.15 Importance of Strategic Planning and What It is Exactly - Top Executive Viewpoint โดย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช
15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 การวางแผนกลยุทธ์ ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดย คุณนิธิ ภัทรโชค
17.00 ปิดการสัมมนา


26
นักศึกษาปริญญาโท CCO
คณะทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรีภาคพิเศษ
http://www.hrd.ru.ac.th
http://twitter.com/HRDRU / http://twitter.com/HRDinth

โครงสร้างหลักสูตร
http://www.hrd.ru.ac.th/job/pragrad/Application_CCO.pdf

27
กระดานข่าวทั่วไป / 'Piranha 3D' Trailer HD [System Test]
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 06:23:26 PM »

28
กระดานข่าวทั่วไป / Human Resource Development in Thailand. - HRD.
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 05:31:33 PM »
Human Resource Development in Thailand. (HRD.)
วันนี้ ปรับปรุงเว็บไซต์นิดหน่อย ลองใช้ดูนะครับ
Powered by SMF 2.0 RC3

30


ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000799806454

ประวัติ  ดร.  โสภณ  ภูเก้าล้วน
Dr. Sopone  Phukowluan , Ph.D

ข้อมูล ส่วนบุคคล

วันเดือนปีเกิด          :     9  มกราคม  2488
สถานที่เกิด              :    กระบี่ , ประเทศไทย
สถานภาพ                :    สมรส , บุตร  4  คน
ภูมิลำเนา                  :    16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่     อำเภอเมือง  กระบี่  81000  ประเทศไทย                                          
สถาน ที่ติดต่อ          :     16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่       อำเภอเมือง   กระบี่   81000  ประเทศ ไทย        

การศึกษา
ปริญญาตรี  กศ.บ. – วิทยาลัยการศึกษาบางแสน
ปริญญาโท  MA - SOCIAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  TEXAS,  AUSTIN, TEXAS, U.S.A.
ปริญญาโท  MA - EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF   COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ed. D. - EDUCATIONAL  ADMINISTRATION, UNIVERSITY  OF  COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ph.D. - MANAGEMENT   PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  MENNESOTA , MENNEAPOLIS ,  MENNESOTA , U.S.A.  

ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม  กองทัพอากาศสหรัฐ ( 8  ปี )
หัวหน้าแผนกพัฒนาพนักงาน  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย ( 3  ปี )
ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (3  ปี )    
ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ (ทรัพยากรบุคคล)  บริษัทโรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี ( 5  ปี )
กรรมการบริหาร(ทรัพยากร บุคคลและสำนักงาน)บริษัทเจริญศรีคอมเพล็กซ์  จำกัด (3  ปี )
กรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย  ออฟ  มี เดีย จำกัด (มหาชน)( 3  ปี )
ผู้อำนวยการบริหาร  และ พัฒนาบุคคล บริษัท  ซัมมิทโอโตอินดัสตรีส์กรู๊ฟ  จำกัด ( 2  ปี )
ที่ปรึกษา  บริษัท  มอนซานโต้  ไทย แลนด์  จำกัด  (3  ปี )
บริษัท  เซนโซ่  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (5  ปี)  
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จำกัด (มหาชน) (3ปี)                                  
บริษัท  แอ๊ดด้า  (ประเทศไทย)  จำกัด  ( 3  ปี )                                  
บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จำกัด ( 4  ปี )
บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  จำกัด  (4  ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ ประจำวิชา  จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร
อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา  บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง  จำกัด
ที่ปรึกษา  บริษัทเวิร์คพอยส์  เอนเทอร์เทนเมนท์  จำกัด (มหาชน)

หน้า: 1 [2] 3