HRD Community

หมวดหมู่ทั่วไป => กระดานข่าวทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: STAFF ที่ พฤศจิกายน 06, 2009, 03:16:27 PM

หัวข้อ: รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร | In House Training
เริ่มหัวข้อโดย: STAFF ที่ พฤศจิกายน 06, 2009, 03:16:27 PM
(http://www.multi-smart.com/images/course_multismart.png) (http://www.multi-smart.co.th/)

รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร | In House Training
หลากหลายหลักสูตร ตามความจำเป็นขององค์กรชั้นนำ เช่น
ด้านการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการขายการตลาด ด้านการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม
+ www.trainingsmart.net + www.multi-smart.co.th + www.multi-smart.com +
+ www.training-th.com + www.trainerthai.com +