HRD Community

หมวดกฎหมาย | ระเบียบปฏิบัติ => กฎหมายแรงงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: STAFF ที่ มีนาคม 26, 2018, 02:04:15 PM

หัวข้อ: สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน
เริ่มหัวข้อโดย: STAFF ที่ มีนาคม 26, 2018, 02:04:15 PM
สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน

Credit:
HR Comm Arts
Published on Aug 27, 2017

https://youtu.be/MhlnTPEHogY