แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - STAFF

หน้า: 1 2 [3]
32
นักศึกษาปริญญาโท CCO
คณะทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรีภาคพิเศษ
http://www.hrd.ru.ac.th
http://twitter.com/HRDRU / http://twitter.com/HRDinth

โครงสร้างหลักสูตร
http://www.hrd.ru.ac.th/job/pragrad/Application_CCO.pdf

33
กระดานข่าวทั่วไป / Human Resource Development in Thailand. - HRD.
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 05:31:33 PM »
Human Resource Development in Thailand. (HRD.)
วันนี้ ปรับปรุงเว็บไซต์นิดหน่อย ลองใช้ดูนะครับ
Powered by SMF 2.0 RC3

35


ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000799806454

ประวัติ  ดร.  โสภณ  ภูเก้าล้วน
Dr. Sopone  Phukowluan , Ph.D

ข้อมูล ส่วนบุคคล

วันเดือนปีเกิด          :     9  มกราคม  2488
สถานที่เกิด              :    กระบี่ , ประเทศไทย
สถานภาพ                :    สมรส , บุตร  4  คน
ภูมิลำเนา                  :    16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่     อำเภอเมือง  กระบี่  81000  ประเทศไทย                                          
สถาน ที่ติดต่อ          :     16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่       อำเภอเมือง   กระบี่   81000  ประเทศ ไทย        

การศึกษา
ปริญญาตรี  กศ.บ. – วิทยาลัยการศึกษาบางแสน
ปริญญาโท  MA - SOCIAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  TEXAS,  AUSTIN, TEXAS, U.S.A.
ปริญญาโท  MA - EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF   COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ed. D. - EDUCATIONAL  ADMINISTRATION, UNIVERSITY  OF  COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ph.D. - MANAGEMENT   PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  MENNESOTA , MENNEAPOLIS ,  MENNESOTA , U.S.A.  

ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม  กองทัพอากาศสหรัฐ ( 8  ปี )
หัวหน้าแผนกพัฒนาพนักงาน  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย ( 3  ปี )
ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (3  ปี )    
ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ (ทรัพยากรบุคคล)  บริษัทโรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี ( 5  ปี )
กรรมการบริหาร(ทรัพยากร บุคคลและสำนักงาน)บริษัทเจริญศรีคอมเพล็กซ์  จำกัด (3  ปี )
กรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย  ออฟ  มี เดีย จำกัด (มหาชน)( 3  ปี )
ผู้อำนวยการบริหาร  และ พัฒนาบุคคล บริษัท  ซัมมิทโอโตอินดัสตรีส์กรู๊ฟ  จำกัด ( 2  ปี )
ที่ปรึกษา  บริษัท  มอนซานโต้  ไทย แลนด์  จำกัด  (3  ปี )
บริษัท  เซนโซ่  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (5  ปี)  
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จำกัด (มหาชน) (3ปี)                                  
บริษัท  แอ๊ดด้า  (ประเทศไทย)  จำกัด  ( 3  ปี )                                  
บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จำกัด ( 4  ปี )
บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  จำกัด  (4  ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ ประจำวิชา  จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร
อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา  บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง  จำกัด
ที่ปรึกษา  บริษัทเวิร์คพอยส์  เอนเทอร์เทนเมนท์  จำกัด (มหาชน)

36
สำนักบัญชี

* รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษีอากร ประกันสังคม
* วางระบบด้านบัญชีและภาษีอากร
* รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้านค้า
* รับตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาภาษีอากร

ติดต่อ คุณปรัชศดาพร
Tel. 085-150-8232, 086-092-6038

37

Photo: http://www.manager.co.th

กว่า 30 ปีแห่งการต่อสู้ สู่ปริญญาชีวิต “ยายไฮ ขันจันทา
 -> http://bit.ly/9nt82z

38
กระดานข่าวทั่วไป / www.ฝึกอบรม.com
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 03:43:58 AM »
Tags: การจัดการฝึกอบรม การบริหารงานฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม นักฝึกอบรม ความต้องการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม ฝึกอบรมฟรี ฝึกอบรมบัญชี ฝึกอบรมวิชาชีพ ฝึกอาชีพ อบรมวิชาชีพ หลักสูตรอบรม ธรรมนิติ แผนการอบรม  โครงการอบรม

www.ฝึกอบรม.com

39


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร | In House Training
หลากหลายหลักสูตร ตามความจำเป็นขององค์กรชั้นนำ เช่น
ด้านการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการขายการตลาด ด้านการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม
+ www.trainingsmart.net + www.multi-smart.co.th + www.multi-smart.com +
+ www.training-th.com + www.trainerthai.com +

40
กระดานข่าวทั่วไป / Upgrade SMF to SimplePortal
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 05:32:15 PM »
Upgrade SMF to SimplePortal 2.2.2 © 2008-2009
- http://www.simplemachines.org
- http://www.simpleportal.net
- http://thaismf.com
-

41
กระดานข่าวทั่วไป / ทักทายกลับ CU142 จ้า
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 05:17:48 PM »
ขออนุญาตนำเสนอยทสนทนาเรียกน้ำย่อย ชาว CU142 ครับ

Hello เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน


ไม่ได้เขียนมาหามานาน หวังว่าทุกคนยังสุขกายสบายใจกันดีนะค่ะ ส่วนพี่วิ พี่สุและพี่น้องก็เรื่อยๆ มาเรียงๆ ค่ะ ไม่มีอะไรตื่นเต้นโลดโผน สำหรับยายสุช่วงนี้ก็กำลังเรียนโทอยู่ she ขยันนะค่ะแต่คุณพี่วิไฟมอดแล้ว เพื่อนๆ คนอื่นมีอะไรก็ update กันมาบ้างหรือไปเที่ยวไหนมีรูปกิ๊บๆ ก็ส่งมาให้หายคิดถึงละกันนะคะ (รู้สึกอีเมลของเพื่อนบางคนจะขาดหายไป รบกวนช่วยส่งต่อให้ด้วยนะค่ะถ้าทราบ)

จากพี่วิ พี่สุ และพี่น้อง ดูเม็กซ์ คนสวยๆๆๆ

Best regards,

Natkanda Jindanuwat
Human Resource Department
Tel 662-7403300 ext 1104
Fax 662-7403305

42
กระดานข่าวทั่วไป / Gee MV (Dance Version) | Girls Generation
« เมื่อ: เมษายน 06, 2009, 02:24:45 PM »
SNSD - Gee MV (Dance Version)
So Nyeo Shi Dae - Girls Generation MV [HQ]

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ศิลปินอาชีพ.

43

เว็บไซต์หมอชาวบ้าน | มูลนิธิหมอชาวบ้าน


44

ยินดีต้อนรับสู่กระดานข่าวเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 :o
 ::) http://www.HRD.in.th
Twitter: http://twitter.com/HRDinth

45
กฎหมายแรงงาน / พรบ.แรงงานสัมพันธ์
« เมื่อ: เมษายน 06, 2009, 06:35:00 AM »
 :o พรบ.แรงงานสัมพันธ์

หน้า: 1 2 [3]