กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8
51
กระดานข่าวทั่วไป / 'Piranha 3D' Trailer HD [System Test]
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ กรกฎาคม 08, 2010, 06:23:26 PM »
52
กระดานข่าวทั่วไป / Human Resource Development in Thailand. - HRD.
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ กรกฎาคม 08, 2010, 05:31:33 PM »
Human Resource Development in Thailand. (HRD.)
วันนี้ ปรับปรุงเว็บไซต์นิดหน่อย ลองใช้ดูนะครับ
Powered by SMF 2.0 RC3
54
กระดานข่าวทั่วไป / ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน ประวัติและผลงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ กรกฎาคม 06, 2010, 01:57:33 AM »


ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000799806454

ประวัติ  ดร.  โสภณ  ภูเก้าล้วน
Dr. Sopone  Phukowluan , Ph.D

ข้อมูล ส่วนบุคคล

วันเดือนปีเกิด          :     9  มกราคม  2488
สถานที่เกิด              :    กระบี่ , ประเทศไทย
สถานภาพ                :    สมรส , บุตร  4  คน
ภูมิลำเนา                  :    16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่     อำเภอเมือง  กระบี่  81000  ประเทศไทย                                          
สถาน ที่ติดต่อ          :     16/3  ถนนนาเตย.  ตำบล กระบี่ใหญ่       อำเภอเมือง   กระบี่   81000  ประเทศ ไทย        

การศึกษา
ปริญญาตรี  กศ.บ. – วิทยาลัยการศึกษาบางแสน
ปริญญาโท  MA - SOCIAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  TEXAS,  AUSTIN, TEXAS, U.S.A.
ปริญญาโท  MA - EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF   COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ed. D. - EDUCATIONAL  ADMINISTRATION, UNIVERSITY  OF  COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.
ปริญญาเอก  Ph.D. - MANAGEMENT   PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  MENNESOTA , MENNEAPOLIS ,  MENNESOTA , U.S.A.  

ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม  กองทัพอากาศสหรัฐ ( 8  ปี )
หัวหน้าแผนกพัฒนาพนักงาน  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย ( 3  ปี )
ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (3  ปี )    
ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ (ทรัพยากรบุคคล)  บริษัทโรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี ( 5  ปี )
กรรมการบริหาร(ทรัพยากร บุคคลและสำนักงาน)บริษัทเจริญศรีคอมเพล็กซ์  จำกัด (3  ปี )
กรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย  ออฟ  มี เดีย จำกัด (มหาชน)( 3  ปี )
ผู้อำนวยการบริหาร  และ พัฒนาบุคคล บริษัท  ซัมมิทโอโตอินดัสตรีส์กรู๊ฟ  จำกัด ( 2  ปี )
ที่ปรึกษา  บริษัท  มอนซานโต้  ไทย แลนด์  จำกัด  (3  ปี )
บริษัท  เซนโซ่  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (5  ปี)  
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จำกัด (มหาชน) (3ปี)                                  
บริษัท  แอ๊ดด้า  (ประเทศไทย)  จำกัด  ( 3  ปี )                                  
บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จำกัด ( 4  ปี )
บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  จำกัด  (4  ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ ประจำวิชา  จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร
อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา  บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง  จำกัด
ที่ปรึกษา  บริษัทเวิร์คพอยส์  เอนเทอร์เทนเมนท์  จำกัด (มหาชน)
56
กระดานข่าวทั่วไป / รับตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาภาษีอากร
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ เมษายน 21, 2010, 03:41:30 PM »
สำนักบัญชี

* รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษีอากร ประกันสังคม
* วางระบบด้านบัญชีและภาษีอากร
* รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้านค้า
* รับตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาภาษีอากร

ติดต่อ คุณปรัชศดาพร
Tel. 085-150-8232, 086-092-6038
57

Photo: http://www.manager.co.th

กว่า 30 ปีแห่งการต่อสู้ สู่ปริญญาชีวิต “ยายไฮ ขันจันทา
 -> http://bit.ly/9nt82z
58
ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองธานี และบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์นโยบายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร"

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันแรก  - ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์
          - ภาพรวมและแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
          - การกำหนดประเด็นกลยุทธ์หรือนโยบายธุรกิจระดับองค์กร
          - การวิเคราะห์นโยบายธุรกิจระดับองค์กร
วันที่สอง  - การนำประเด็นกลยุทธ์หรือนโยบายธุรกิจระดับองค์กรมากำหนดเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน
             - การค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ
             - การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการนำไปใช้จริง
             - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข้งขันที่แท้จริง

กำหนดการและสถานที่
             - กำหนดการจัดอบรม  วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2553
             - สถานที่     ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี

วิทยากร/ที่ปรึกษา
             -อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร-จัดการทรัพยากรมนุษย์
             -คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วุฒิบัติ
ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด จะได้รับวุฒิบัติรับรองการเข้ารับการอบรมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณภาวนา สายชู โทร. 081-8269304
59
กระดานข่าวทั่วไป / www.ฝึกอบรม.com
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 03:43:58 AM »
Tags: การจัดการฝึกอบรม การบริหารงานฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม นักฝึกอบรม ความต้องการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม ฝึกอบรมฟรี ฝึกอบรมบัญชี ฝึกอบรมวิชาชีพ ฝึกอาชีพ อบรมวิชาชีพ หลักสูตรอบรม ธรรมนิติ แผนการอบรม  โครงการอบรม

www.ฝึกอบรม.com
60
กระดานข่าวทั่วไป / รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร | In House Training
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2009, 03:16:27 PM »


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร | In House Training
หลากหลายหลักสูตร ตามความจำเป็นขององค์กรชั้นนำ เช่น
ด้านการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการขายการตลาด ด้านการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม
+ www.trainingsmart.net + www.multi-smart.co.th + www.multi-smart.com +
+ www.training-th.com + www.trainerthai.com +
หน้า: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8