กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 4 5 6 [7] 8
61
กระดานข่าวทั่วไป / หลักสูตรฝึกอบรม Mini HRM
« กระทู้ล่าสุด โดย Snoopy เมื่อ ตุลาคม 14, 2009, 03:32:54 PM »
หลักสูตรฝึกอบรม Mini HRM

รายละเอียด :

    MINI HRM

    หัวข้อที่ใช้ในการอบรม

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย HR
    บทบาทของ HR ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้
    โหงวเฮ้งกับงาน HR
    กลยุทธ์การสร้างคุณค่าให้ HR
    การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management )
    Balance Scorecard and KPI
    กลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก และรักษาคนดี และเก่งให้อยู่กับองค์กรในภาวะวิกฤต
    การนำ Competency -based HRM ไปปรับใช้ในองค์กร
    ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System - PMS)
    เทคนิคการแนะนำ การสอนงาน และ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Effective Coaching & Feedback)
    กลยุทธ์การสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผล (Compensation Administration)
    บทบาท HR ในยุคการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    กฎหมายคุ้มครองแรงงานในการบริหารงาน และ คน
    การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ( Supervisory Skill Development )
    การทำ HR Clinic
    *** ศึกษาดูงานในประเทศกับองค์กรชั้นนำ จำนวน 3 แห่ง***

    --------------------------------------------------------------------------------

    วิทยากร

    ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    อาจารย์พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ดร.นิตินัย ตันพานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
    ดร.จิราพร ช้อนสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
    ดร ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
    ดร ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป
    ดร.สมชัย วรานุ***ลรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
    ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    คุณธานินทร์ สุวงศ์วาร นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2550
    คุณไชยนนท์ เตยะราชกุล ที่ปรึกษาทางด้านโหวงเฮ้ง
    คุณภัทรพงษ์ พรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด(มหาชน)
    คุณประสิทธิ์ องอาจตระ***ล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย
    **วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

    --------------------------------------------------------------------------------

    ระยะเวลาในการอบรม


    ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ 87 ชั่วโมง
    ศึกษาดูงาน 18 ชั่วโมง

    --------------------------------------------------------------------------------

    กำหนดการจัดอบรม

    ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2552 - 16 มกราคม 2553

    --------------------------------------------------------------------------------

    สถานที่จัดอบรม

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : สถานที่ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน (กาญจนบุรี)
    ฝึกอบรม และปฎิบัติ : ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

    --------------------------------------------------------------------------------

    จำนวนผู้เข้าอบรม

    จำนวน 40 คน

    --------------------------------------------------------------------------------

    ค่าสมัครเข้าอบรม

    คนละ 32,000 บาท
    ลด 10% เหลือ 28,800 บาท
    และถ้าจากบริษัทส่งมา สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%
    *** สมัครก่อนและชำระค่าลงทะเบียนช่วง เดือนสิงหาคม รับส่วนลดทันที 10 %

    --------------------------------------------------------------------------------

    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความสามารถ ให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์
    ช่วยให้ระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แต่ละองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    เป็นตัวผลักดันให้บุคลากรทำงานอย่างมีระบบมากขึ้น
    สร้างบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
    เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับการอบรมและในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง

    --------------------------------------------------------------------------------

    ขั้นตอนการสมัครอบรม
    1.สมัครผ่านศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร
    พร้อมโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศูนย์วิทยบริการ) "
    เลขที่บัญชี 158-2-07095-7 จำนวนเงินตามที่แจ้งในใบสมัคร พร้อมส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการชำระเงินไปที่ โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2432 หรือ 02 579 8662

    2.สมัครด้วยตนเอง
    พร้อมชำระ เงินสด จำนวนเงินตามที่แจ้งในใบสมัคร
    ศูนย์วิทยบริการ มหาวืทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 ชั้น 5
    เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจัตร กรุงเทพ 10900


ค่าใช้จ่าย : 32,000 บาท

download ใบสมัคร : http://aster.spu.ac.th/file/user/113/113/upload/public/MiniHRM4.doc
62
กระดานข่าวทั่วไป / Upgrade SMF to SimplePortal
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ สิงหาคม 04, 2009, 05:32:15 PM »
Upgrade SMF to SimplePortal 2.2.2 © 2008-2009
- http://www.simplemachines.org
- http://www.simpleportal.net
- http://thaismf.com
-
63
กระดานข่าวทั่วไป / Re: ทักทายกลับ CU142 จ้า
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ สิงหาคม 04, 2009, 05:22:53 PM »
Halo ท่านประธาน
 
ถ้าสนใจเรียนโท เกี่ยวกับงาน HR มีแนะนำนะคะ แต่ว่าต้องว่าสะดวกเดินทางไปที่ไหนบ้าง
1. MBA:HRM ที่ม.ธรรมศาสตร์ค่ะ เรียนวันศุกร์เย็น กับอาทิตย์เต็มวัน หลักสูตร 2.5 ปี (ไม่ต้องมีปสก.ก็ได้แต่ต้องได้เกรดเท่ารายจำไม่ได้อ่ะ)
2. NIDA เน้น HRD and OD ค่ะ
3. Sasin Chula ก็มีนะคะ อันนี้เน้นประสบการณ์ 3 ปีเป็นอย่างต่ำ (ทำงานทั่วไปแหล่ะ)
4. ม.เกษตร แต่เป็นด้าน Industrial Psychology ก้สามารถประยุกต์งาน HR ได้เช่นกันค่ะ หรือจะมี Industrial Psychology ที่ม.ธ.ก็มี
 
อืม ตอนนี้รู้เท่านี้ อ่ะจ้า
 
สู้ๆๆ และหวังว่าจะได้รวมพล (ไม่ล่ม) กันสักครั้งนะคะ
 
นู๋แป้น
64
กระดานข่าวทั่วไป / Re: ทักทายกลับ CU142 จ้า
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ สิงหาคม 04, 2009, 05:20:54 PM »
ดีจังเลย
 
ไม่ได้เจอก็เหมือนได้นั่งคุยกัน 
 
ดีค่ะ  แบบนี้ไม่ต้องรวมพลล่มก็ได้ อิอิ

 
 
 
Best Regards,
 
Sirapatara  Wongkaroon
65
กระดานข่าวทั่วไป / Re: ทักทายกลับ CU142 จ้า
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ สิงหาคม 04, 2009, 05:20:04 PM »
หวัดดีค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน

จำแตงกวาได้มั้ยคะ  หวังว่าคงสบายดีกันทุกคนนะ
ถ้าว่างนัดชุมนุมกันนะคะ อยากไปร่วมด้วยค่ะ

คิดถึงทุกคน ถ้าว่างก็ Reply ทักทายกันได้นะคะ

แตงกวา
66
กระดานข่าวทั่วไป / Re: ทักทายกลับ CU142 จ้า
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ สิงหาคม 04, 2009, 05:19:24 PM »
สวัสดีค่ะ

พวกเราหลายคนชุมนุมกันที่ facebook อย่างที่น้องแป้นบอกค่า
แต่ว่าที่ห่างหาย อาจจะเป็นเพราะว่า อีเมลเปลี่ยนด้วยมังค๊า
sirapatara @ mbk... เลิกใช้แล้วค่า  เพราะว่ามาทำงานอีกที่หนึ่งค่า  เป็นแม่ค้าขายหุ้นเหมือนเดิม
อีเมลที่ติดต่อง่ายที่สุดคืออีเมลนี้นะคะ
 
sirapataraw @ hot.. ค่ะ
 
คิดถึงทุกคนเช่นกัน
 
แต่พวกเรา เป็นชาวพลล่ม อิอิ  นัดทีไรล่มทุกที  กั่กๆๆๆ แต่ความคิดถึงก็ยังมีให้อยู่เสมอนะค๊า
 
กิ๊ว
 
 
 
Best Regards,
 
Sirapatara  Wongkaroon
67
กระดานข่าวทั่วไป / ทักทายกลับ CU142 จ้า
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ สิงหาคม 04, 2009, 05:17:48 PM »
ขออนุญาตนำเสนอยทสนทนาเรียกน้ำย่อย ชาว CU142 ครับ

Hello เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน


ไม่ได้เขียนมาหามานาน หวังว่าทุกคนยังสุขกายสบายใจกันดีนะค่ะ ส่วนพี่วิ พี่สุและพี่น้องก็เรื่อยๆ มาเรียงๆ ค่ะ ไม่มีอะไรตื่นเต้นโลดโผน สำหรับยายสุช่วงนี้ก็กำลังเรียนโทอยู่ she ขยันนะค่ะแต่คุณพี่วิไฟมอดแล้ว เพื่อนๆ คนอื่นมีอะไรก็ update กันมาบ้างหรือไปเที่ยวไหนมีรูปกิ๊บๆ ก็ส่งมาให้หายคิดถึงละกันนะคะ (รู้สึกอีเมลของเพื่อนบางคนจะขาดหายไป รบกวนช่วยส่งต่อให้ด้วยนะค่ะถ้าทราบ)

จากพี่วิ พี่สุ และพี่น้อง ดูเม็กซ์ คนสวยๆๆๆ

Best regards,

Natkanda Jindanuwat
Human Resource Department
Tel 662-7403300 ext 1104
Fax 662-7403305
68
รศ.สุขุม นวลสกุล วิทยากรที่ปรึกษา

รศ.สุขุม นวลสกุล
วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อดีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

Links:
- http://www.multi-smart.com
- http://www.trainingsmart.net
- http://www.hrd.in.th
69
กระดานข่าวทั่วไป / Gee MV (Dance Version) | Girls Generation
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ เมษายน 06, 2009, 02:24:45 PM »
SNSD - Gee MV (Dance Version)
So Nyeo Shi Dae - Girls Generation MV [HQ]

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ศิลปินอาชีพ.
70
กระดานข่าวทั่วไป / เว็บไซต์หมอชาวบ้าน | มูลนิธิหมอชาวบ้าน
« กระทู้ล่าสุด โดย STAFF เมื่อ เมษายน 06, 2009, 01:40:49 PM »

เว็บไซต์หมอชาวบ้าน | มูลนิธิหมอชาวบ้าน

หน้า: 1 ... 4 5 6 [7] 8