HRD Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
5
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
52
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
38
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
37 - กันยายน 13, 2015, 03:41:21 PM
ออนไลน์วันนี้:
2
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.76
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.11
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.07
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
2
สมาชิกล่าสุด:
asc1226
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
3.44
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

STAFF
15ชั่วโมง 33นาที
Snoopy
42นาที
asc1226
9นาที
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
7นาที
nukung45
1นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 9 10 0 32
มีนาคม 2018 0 0 0 17
กุมภาพันธ์ 2018 1 1 0 18
มกราคม 2018 8 9 0 32
* 2017 1 1 0 28
ธันวาคม 2017 0 0 0 20
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 16
ตุลาคม 2017 0 0 0 7
กันยายน 2017 0 0 0 6
สิงหาคม 2017 0 0 0 15
กรกฎาคม 2017 0 0 0 7
มิถุนายน 2017 0 0 0 5
พฤษภาคม 2017 0 0 0 28
เมษายน 2017 0 0 0 12
มีนาคม 2017 1 1 0 15
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 4
มกราคม 2017 0 0 0 6
* 2016 0 0 0 9
ธันวาคม 2016 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6
ตุลาคม 2016 0 0 0 6
กันยายน 2016 0 0 0 5
สิงหาคม 2016 0 0 0 7
กรกฎาคม 2016 0 0 0 5
มิถุนายน 2016 0 0 0 6
พฤษภาคม 2016 0 0 0 7
เมษายน 2016 0 0 0 6
มีนาคม 2016 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 9
มกราคม 2016 0 0 0 6
* 2015 181 293 60 37
ธันวาคม 2015 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 9
ตุลาคม 2015 0 0 0 6
กันยายน 2015 149 261 51 37
สิงหาคม 2015 32 32 9 5
กรกฎาคม 2015 0 0 0 4
มิถุนายน 2015 0 0 0 4
พฤษภาคม 2015 0 0 0 4
เมษายน 2015 0 0 0 4
มีนาคม 2015 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 5
มกราคม 2015 0 0 0 6
* 2014 1 1 0 28
ธันวาคม 2014 1 1 0 6
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 6
ตุลาคม 2014 0 0 0 5
กันยายน 2014 0 0 0 5
สิงหาคม 2014 0 0 0 5
กรกฎาคม 2014 0 0 0 4
มิถุนายน 2014 0 0 0 4
พฤษภาคม 2014 0 0 0 4
เมษายน 2014 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 4
มกราคม 2014 0 0 0 28
* 2013 1 1 544 34
ธันวาคม 2013 1 1 0 9
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 9
ตุลาคม 2013 0 0 0 5
กันยายน 2013 0 0 0 6
สิงหาคม 2013 0 0 0 11
กรกฎาคม 2013 0 0 0 9
มิถุนายน 2013 0 0 0 7
พฤษภาคม 2013 0 0 3 8
เมษายน 2013 0 0 130 24
มีนาคม 2013 0 0 129 34
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 73 6
มกราคม 2013 0 0 209 6
* 2012 1 3 1607 36
ธันวาคม 2012 0 0 318 30
พฤศจิกายน 2012 0 0 220 36
ตุลาคม 2012 0 0 197 10
กันยายน 2012 0 0 169 16
สิงหาคม 2012 0 0 126 8
กรกฎาคม 2012 0 0 121 14
มิถุนายน 2012 0 0 154 8
พฤษภาคม 2012 0 0 88 16
เมษายน 2012 0 0 80 10
มีนาคม 2012 1 3 35 17
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 31 33
มกราคม 2012 0 0 68 11
* 2011 3 4 241 17
ธันวาคม 2011 0 0 60 13
พฤศจิกายน 2011 0 0 48 10
ตุลาคม 2011 0 0 27 9
กันยายน 2011 0 0 16 7
สิงหาคม 2011 0 0 31 9
กรกฎาคม 2011 1 1 12 12
มิถุนายน 2011 1 2 10 17
พฤษภาคม 2011 0 0 16 5
เมษายน 2011 1 1 5 13
มีนาคม 2011 0 0 1 6
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 9 8
มกราคม 2011 0 0 6 5
* 2010 14 19 25 30
ธันวาคม 2010 0 0 4 5
พฤศจิกายน 2010 2 5 6 20
ตุลาคม 2010 1 1 3 14
กันยายน 2010 0 0 4 7
สิงหาคม 2010 2 2 1 16
กรกฎาคม 2010 5 6 1 30
มิถุนายน 2010 0 1 0 2
พฤษภาคม 2010 0 0 1 2
เมษายน 2010 1 1 0 5
มีนาคม 2010 1 1 3 3
กุมภาพันธ์ 2010 2 2 2 3
มกราคม 2010 0 0 0 3
* 2009 10 15 3 14
ธันวาคม 2009 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2009 1 1 0 14
ตุลาคม 2009 1 1 0 3
กันยายน 2009 0 0 1 2
สิงหาคม 2009 2 6 0 3
กรกฎาคม 2009 1 1 0 3
มิถุนายน 2009 0 0 0 5
พฤษภาคม 2009 0 0 0 8
เมษายน 2009 5 6 2 3